Návod na použitie keramických a prírodných obkladov a dlažieb - KERAMIKA GS, s.r.o. Strojnícka 1, Prešov

Návod na použitie keramických a prírodných obkladov a dlažieb - KERAMIKA GS, s.r.o. Strojnícka 1, Prešov
1. GLAZOVANÉ KERAMICKÉ OBKLADY: Sú vhodné ako obklady stien v interiéroch. Sú farebne stále, nemenia svoj rozmer. Sú vhodné na použitie v kúpeľniach, wc, kuchyniach atď. Obklad nemožno použiť ako dlažbu.

Dekory obkladov môžu byť farebné odlišné od  základného obkladu tej istej farby a série. Nie je to chyba. Je to dané technologiou výroby. Dekory nemajú tonalitu. Môžu sa použiť pre všetky tonality základného obkladu rovnakej série.

2. GLAZOVANÉ KERAMICKÉ DLAŹBY: Sú vhodné na použitie v interiéroch. Sú určené do priestorov menej frekventovaných /byty, domy …/. Sú farebne stále a nemenia svoj rozmer.

3. PORCELÁNOVÉ GRESY GLAZOVANÉ A NEGLAZOVANÉ: Sú určené do frekventovaných priestorov. Je to skupina dlažieb s najvyššími parametrami oteruvzdornosti a tvrdosti. Majú minimálnu nasiakavosť. Použitie: priestory veľmi exponované, obchodné domy, banky, predajne áut. Sú určené do exteriérov /terasy, chodníky a pod/. Sú farebne a rozmerovo stále. Tieto materiály sa ukladajú výlučne na rovné plochy, do špeciálnych na to určených lepiacich zmesí /flexibilne lepidlá/ Škárovacie hmoty sú na vyplnenie škár medzi obkladmi a dlažbami. Je nutné dodržiavať škáry medzi obkladmi a dlažbami. Tovar je balený v kartónových krabiciach, na ktorých je uvedený názov, druh, trieda, rozmer /cm, prípadne kalibráž/, počet kusov v balení, plocha, ktorú je možné vyložiť daným počtom kusov /udaná v m2/.

 

NÁVOD NA LEPENIE OBKLADOV A DLAŽIEB
1.krok Povrch musí byť dostatočne pevný, rovný, zbavený prachu a mastných škvŕn. Ako lepiacu zmes je nutné použiť pre interiér obyčajné lepidlo a pre exteriérové a porcelánové gresy flexibilné lepidlo, ktoré nanášame na stenu zubovou stierkou (hĺbka zuba 6-8 mm). Na dlažby, ktoré sú použité do exteriéru a na podlahové kúrenie sa nanáša vrstva flexibilného lepidlá na podkladný betón a taktiež aj v malej vrstve na dlažbu. Pri montáži obkladov a dlažieb výrobca odporúča zachovať spôsob ukladania v smere šipiek, ktoré sú na zadnej strane obkladov a dlažieb, ak nie sú šipky, ukladať ich tak, ako sú uložené v krabiciach. Pri vytváraní určitého konkrétneho vzoru prípadne obrazca nesie zodpovednosť za zmenu spôsobu ukladania v plnej miere kupujúci. U retifikovaných obkladov a dlažieb je nutné dodržať minimálne 1,5 mm škáry a u nerektifikovaných obkladov a dlažieb doporučujeme minimálne škáry 3mm . Obklady sa nesmú ukladať bez škáry. Pri pokládke dlažieb s posunom, je odporúčaný posun maximálne do 15% z dlžky dlhšej strany. Pri posune väčšom ako je odporúčaný výrobcom môže dôjsť k prípadným nerovnostiam, ktoré sa nepovažujú za výrobnú chybu materiálu. Pri retifikovaných a neretifikovaných obkladoch a dlažbách nemusí byť skutočný rozmer totožný s katalógovým, ich rozmer je závislý od kalibru, ktorý je momentálne k dispozícii.

Na dosiahnutie dôkladného lepiaceho efektu dlažbu, obklad pritlačíme pomocou dreveného alebo gumeného náradia.
2.krok Po uložení dlažby pristúpime k škárovaniu obkladov a dlažieb v závislosti na type a podľa potreby. Zostatkové lepidlo z obkladov a dlažieb, dôkladne zmyjeme. Škárovanie vykonáme najskôr po 24 hodinách od času lepenia. Odtieň škárovacej hmoty vyberieme podľa vlastných preferencií.
3.krok Po vyškárovaní dôkladne očistiť povrch dlažieb a obkladov od škárovacej hmoty. Ak nie je vykonaná táto procedúra alebo je vykonaná príliš neskoro, tak sa vytvára film na povrchu dlažieb, ktorý drží špinu a robí povrch ťažko čistiteľný. Po uložení a vyškárovaní obkladov a dlažieb preto odporúčame očistiť povrch prípravkom FAP1.
Odstránenie voskových terčíkov, ktoré slúžia na ochranu proti poškodeniu lícnej plochy nie je potrebné pred škárovaním očistiť. Pri škárovaní a následne čistení sa ochranný vosk automaticky odstráni. Na bežnú údržbu porcelánových gresov odporúčame používať čistiace prostriedky FAP2 alebo čistiace prostriedky FILA podľa návodu na použitie. Najmenej 4 hodiny po vyčistení dlažby Detertekom odporúčame dlažbu impregnovať prípravkom FILA MP/90, ktotý prenikne do hĺbky a vytvorí vrstvu, ktorá chráni dlažbu, hlavne leštené gresy pred usadzovaním nečistôt a škvrn. Po impregnácii je dlažba pochôdzna až po 24 hodinách a je potrebné tento čas dodržať.

 

NÁVOD NA MONTÁŽ TENKOSTENNÝCH MATERIÁLOV V HRÚBKE 3-3,5-4,8- 6-7mm
- materiál v hrúbke 3mm bez sieťky v rozmeroch 100x100, 100x200, 100x300 a iných je možné použiť iba na jestvujúce obklady v kúpeľniach alebo na fasádach
- materiál v hrúbke 3,5 mm so sieťkou v rozmeroch 100x100, 100x200, 100x300 a iných je možné použiť na jestvujúcu dlažbu, neodporúča sa ukladať iba na betonový povrch.
- materiál v hrúbke 4,8mm - dlažba v rôznych rozmeroch je možné použiť na jestvujúcu dlažbu, neodporúča sa ukladať iba na betonový povrch
- materiál v hrúbke 6-7mm - dlažba v rôznych rozmeroch je možné použiť na jestvujúcu dlažbu, a môže sa použiť na betonový povrch, ktorý je vyrovnaný nivelizač. Hmotou.
- pri pokládke veľkých formátov odporúčame použiť systém Raimondi

 

NÁVOD NA LEPENIE MOZAIKY
1.krok Povrch musí byť dostatočne pevný, rovný, zbavený prachu a mastných škvŕn. Ako lepiacu zmes je nutné použiť biele flexibilné lepidlo, ktoré nanášame na stenu zubovou stierkou (hĺbka zuba 3-4 mm). Následne opatrným spôsobom vtláčame mozaikové kocky nalepené na papierových plátkoch papierom na vrch a v prípade mozaiky na sietke, sieťkou do lepidla. Na dosiahnutie dôkladného lepiaceho efektu pláty pritlačíme pomocou dreveného alebo gumeného náradia.
2.krok Papier /fóliu/ odstránime navlhčením jeho povrchu, pričom vodu necháme pôsobiť 10 až 15 minút a následne papier/fóliu/ opatrne oddelíme od mozaikových kociek.
3.krok Zostatkové lepidlo z kociek dôkladne zmyjeme. Odstránenie papiera alebo fólie a škárovanie vykonáme najskôr po 24 hodinách od času lepenia. Odtieň škárovacej hmoty vyberieme podľa vlastných preferencií.
Odporúčanie: Mozaiku do bazénov je možné použiť len ak je na papieri alebo na fólii. Do bazénov sa neodporúča dávať mozaiky na sieťke.

 

NÁVOD NA MONTÁŽ PRÍRODNÉHO KAMEŇA
Úprava podkladu si pri bežnej aplikácii nevyžaduje žiadnu zvláštnu pozornosť. Samozrejme podklad pre montáž obkladových panelov/obkladových pásikov by mal byť súdržný, bezprašný a nemastný. Pre lepenie obkladu a dlažby do exteriéru, odporúčame podklad ošetriť proti vode - urobiť hydroizoláciu podkladu dvojzložkovou hydroizoláciou.Vhodným podkladom je objemovo a tvarovo stabilizovaný, súdržný, rovný a suchý povrch bez nečistôt, predovšetkým zbavený mastnoty. Bežnými podkladmi sú omietnuté murivo, betónové konštrukcie bez zvyškov debniacich prípravkov a neomietnuté murivo z presných tvárnic.


Montáž fasádnych obkladov na stenu so zateplenou fasádou sa odporúča montovať na na fasádu s kotvením (8ks/m2, kotvy s oceľovým tŕňom) Takto ukotvená fasáda bežne zvládne zaťaženie 50kg a viac na /m2. Rozhodujúca je aj celková výška obkladu.


Odstranenie ochranneho vosku z fasádnych obkladov ( gres) : Na odstranenie vosku, ktorý služi ako ochrana lesklého povrchu pri transporte a manipulácií, doporucujeme použiť biely cement, vápno, škárovaciu hmotu prip. praškové čistiace prostriedky, ktoré neobsahujú abrazívne zložky. Nepoužívať iné čistiace prostriedky, ktoré svojim zložením môžu poškodiť glazúru dlažby. Prášok treba rozsypať po obklade alebo dlažbe ( Gres) a makkou hubkou alebo handrickou odstraniť (vycistiť) ochranný vosk. Čistenie sa používa tesne pred montážou a zabezpečuje ho montážna firma.
Lepenie obkladu - gres na fasádu vo väčšej ploche ako 20% z celkovej plochy fasády a vyššej výške ako 2m neodporúčame z dôvodu bezpečnosti a aj z dôvodu, že gres je nenasiakavý a nedochádza k prírodnému „dychaniu“ stavby.
Postup lepenia obkladov a dlažbiebz prírod. kameňa: Nanášanie lepidla sa robí celoplošne tj. lepidlo sa nanesie na celú plochu obkladu v hrúbke max. 2mm a podkladu 10- 12mm hrebeňom. Lepiacu zmes ktorá je pri nalepení obkladu/dlažby na stenu vytlačená nad jeho povrch, je potrebné okamžite zotrieť a povrch obkladu/ dlažby očistiť vlhkou špongiou.
Prírodný štiepaný kameň je prírodný materiál. Aj keď ide o formátovaný kameň, jednotlivé kusy nemusia byť dokonale identické. Drobné odchýlky v rozmeroch a tvaroch sú regulárnou vlastnosťou tohto typu obkladu. Sú podmienené materiálom ako takým a technológiou výroby (spracovania tohto prírodného kameňa). Prípadné škáry vznikajúce pri pokládke sú pri pohľade z primeranej vzdialenosti zanedbateľné. Ich vznik sa ešte dá minimalizovať výberom a vhodným otočením tvarovo príbuzných kusov.
Škárovanie prírod. kameňa:Škárovacia hmota sa nanáša do jednej roviny spolu s dlažbou, alebo 5mm pod úroveň obkladu, aby plocha pôsobila plastickejšie. Škárovaciu hmotu ktorá presahuje na plochu obkladu je nutné bezodkladne umyť vlhkou špongiou.Niektoré obklady z prírodného kameňa sa nešpárujú.
Finálna úprava prír. kameňa: Počas celej doby lepenia a následného škárovania obkladu je nutné udržiavať kamenný obklad čistý a priebežne z jeho povrchu odstraňovať akékoľvek malty a lepidlá, čím zabránime tzv. cementovému výkvetu. Poslednou povrchovou úpravou, hlavne u nasiakavejších materiáloch sa doporučuje impregnácia. Existujú rôzne druhy
impregnácie ktoré majú len fixačnú (ochrannú) funkciu a teda vzhľad kamenného obkladu nemenia, alebo impregnácie ktoré zároveň zvýraznia farbu a štruktúru kameňa, prípadne impregnácie s tzv. mokrým efektom. Je potrebné sa poradiť s predajcom.


Kontrola tovaru
Pri preberaní tovaru zákazník skontroluje či dodaný tovar spĺňa parametre /farba, rozmer, príp. poškodenie/ Pred obkladaním stien a pokládkou dlažieb skontrolujte zhodnosť odtieňa, rozmeru obkladových prvkov uvedených na krabici. Obkladové prvky určené na jednu plochu musia mať tieto údaje zhodné. Ak sa zistí pred pokládkou, že niektoré parametre dodaný tovar nespĺňa, je nutné okamžite zastaviť práce, kontaktovať predajcu a podať reklamáciu. Pri leštených obkladoch a dlažbách plastová fólia alebo voskové terčíky na lícnej ploche nie je vada výrobku. Je to iba dočasná ochrana povrchu. Terčíky a fólie sa odstránia v procese škárovania a čistenia automaticky. Ak nebudú dodržané podmienky pri pokládke podľa návodu na použitie, podľa reklamačného poriadku a § 427 Obchodného zákonníka zaniká nárok na reklamáciu t.z. že reklamácia po uložení dlažby, obkladu a mozaiky sa na uvedené parametre nevzťahuje. Reklamácia po uložení dlažby, obkladu a mozaiky sa vzťahuje na skryté vady, ktoré v
čase pokládky nebolo možné zistiť.


Uvedený výrobok zodpovedá právnym predpisom, technickým normám a technickým dokumentom: STN EN 176, STN 74 4507, STN EN 15.


Obklady, dlažby, prírodný kameň a mozaiky odporúčame pokladať výlučne odborným firmám, ktoré majú skúsenosti s ukladaním obkladov, dlažieb a mozaiky. Pri neodbornej pokládke obkladov, dlažieb a mozaiky sa záručná doba na tento tovar nevzťahuje.

Nemôžete nájsť to, čo hľadáte? Radi Vám pomôžeme na tel. čísle +421 903 773 931, alebo nám pošlite email na eshop@keramikags.sk
Za účelom analýzy návštevnosti a poskytovania funkcií sociálnych médií využívame súbory cookies.